De uitslag van de keurmeestersexamens van 23 september vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".