De uitslag van de keurmeestersexamens van 30 september en 1 oktober vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".