De uitslag van de keurmeestersexamens van 7 en 8 oktober vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".