De uitslag van de keurmeestersexamens van 24 maart 2018 vindt u onder "Examens / Examenresultaten 2018".