De uitslag van de keurmeestersexamens van 24 maart 2018 vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2018".