Mevrouw Inge van der Does heeft  om haar moverende redenen besloten haar functie in het bestuur neer te leggen.

Wij betreuren het maar respecteren haar besluit en bedanken haar voor haar inbreng en inzet.