De uitslag van de keurmeestersexamens van 6 mei 2018 vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2018".