De uitslag van de keurmeestersexamens van 16 & 17 juni 2018 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2018".