Ons bereikte het droevige bericht dat ons lid de heer J.B. Meerssman op 21 augustus is overleden.

Bap Meerssman was keurmeester van diverse rassen in groep 8 en was enkele jaren geleden bij het neerleggen van zijn keurmeesterschap door de Raad van Beheer benoemd tot erekeurmeester. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.
rouwadvertentie babs meerssman