De uitslag van de keurmeestersexamens van 1 & 2 september 2018 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2018".