De uitslag van de keurmeestersexamens van 22 september 2018 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2018".