De uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid, zoals te vinden onder "Regelgeving Keurmeesters" punt 1 zijn aangepast.