De uitnodiging voor de ALV van de VKK vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Van het bestuur".