Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 15 april vindt u op het Ledengedeelte onder "Van het Bestuur".