De uitslag van de keurmeestersexamens van 7 september 2019 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2019".