De uitslag van de keurmeestersexamens van 16 november 2019 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2019".