De uitslag van de Keurmeestersexamens van 1 augustus 2020 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2020"