De uitslag van de Keurmeestersexamens van 22 augustus en 19 september 2020 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2020"