De uitslag van de Keurmeestersexamens van 19 juni 2021 en 10 juli 2021 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2021"