In juni a.s organiseert de SHKN een internationaal seminar voor Sledehonden.

Tijdens dit weekend zullen drie van de zes sledehonden centraal staan in zowel een theorie- als een praktijkgedeelte.

Het gedeelte over de Siberische Husky is tevens onderdeel van het opleidingstraject voor aspirant keurmeesters. Wij willen aankomend keurmeesters het juiste beeld van ons ras en het werk dat ze moeten kunnen doen,  geven en hebben daarom dit seminar georganiseerd.

We zijn er heel blij mee dat Karsten Gronas, een man met een dijk aan ervaring en kennis als het om de Siberische Husky gaat,  naar Nederland komt om een deel van de opleiding te verzorgen.

De SHKN heeft veel geld en moeite in dit seminar gestoken en voor aspirant keurmeesters is het dan ook een verplicht onderdeel om mee te mogen doen aan het examen dat in oktober gehouden zal worden.
We willen echter andere belangstellende keurmeesters dit niet onthouden en de mogelijkheid bieden om ook mee te profiteren van de kennis die in het weekend gedeeld zal worden.
Een reden om ook de Groenlandhond en de Canadese Eskimohond mee te nemen in het hele verhaal,is dat er geen opleidingstrajecten/seminars geweest zijn tot nu toe voor deze rassen. En daarvoor zijn wij blij met de toezegging van Ralf Campbell om deze rassen te komen bespreken.

Voor meer informatie zie de flyer