Zoals u onlangs hebt kunnen lezen, kregen wij als bestuur van de VKK het droevige bericht

dat het met de gezondheid van ons voormalig bestuurslid en collega keurmeester Joke Bode slecht ging.

Afgelopen weekend kregen we het trieste bericht dat Joke is overleden.
Namens bestuur en alle collegae wensen wij Peter en haar familie sterkte toe met dit grote verlies.

Zoals op de kaart staat, zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.