De notulen van de ALV van 25-4-2023 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Van het Bestuur"