De uitslag van de Keurmeestersexamens van 10 mei vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2023"