De uitslag van de Keurmeestersexamens van 1 en 7 oktober vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2023"