Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VKK
Naam(*)
Invalid Input

Voorletters(*)
Invalid Input

Adres(*)
Invalid Input

Postcode(*)
Invalid Input

Woonplaats(*)
Invalid Input

Telefoon
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Bevoegd als keurmeester voor onderstaande rassen
(*)
Invalid Input

Bevoegd sinds(*)
Invalid Input

Contributie voldaan op(*)
Invalid Input

Contributie van €30,00 is over te maken op IBANNUMMER NL95 INGB 0000 3058 00 BIC: NGBNL2A t.n.v. Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland te Heerlen.

 

Met ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart hij/zij akkoord te gaan met de door de algemene vergadering vastgestelde statuten en reglementen en geeft hij/zij toestemming voor het verwerken van de gegevens t.b.v. activiteiten georganiseerd door de V.K.K., verwerken van de contributie en verplichtingen richting Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Anti-spam(*)
Anti-spam
Opnieuw Invalid Input