Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VKK
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Graag ontvangen wij een foto voor plaatsing op de website

Bevoegd als keurmeester voor onderstaande rassen
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Contributie van €30,00 is over te maken op IBANNUMMER NL95 INGB 0000 3058 00 BIC: NGBNL2A t.n.v. Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland te Heerlen.

 

Bij aanmelding na 1 juli is voor het lopende verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd en de contributie voor het volgende jaar.

 

Met ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart hij/zij akkoord te gaan met de door de algemene vergadering vastgestelde statuten en reglementen en geeft hij/zij toestemming voor het verwerken van de gegevens t.b.v. activiteiten georganiseerd door de V.K.K., verwerken van de contributie en verplichtingen richting Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Anti-spam
Opnieuw Invalid Input