Portefeuille-verdeling

Voorzitter, Contact RvB
Communicatie

Lydia Kersbergen

 

Algemeen secretariaat en Rasexamens

Joke Bode-v.d. Meeberg

 

Penningmeester en Ledenadministratie

Wilma Hell-Frijters

 

Vice-Voorzitter en evenementen

Karel Wiegert

 

Algemeen en evenementen

Maikel Koot