De VKK is opgericht op 2 mei 1925. Zij is in 2000 toegetreden als lid tot de Raad van Beheer. De VKK stelt zich ten doel de belangen der kynologie in Nederland te bevorderen, waarbij alle zaken betreffende exterieurbeoordelingen de speciale aandacht hebben.

Een groot deel van haar activiteiten bestaat uit het begeleiden, voorbereiden en uitvoeren van de door de rasverenigingen bij de RvB aangevraagde keurmeestersexamens.