Er zijn nog 4 documenten toegevoegd aan het overzicht "Ingekomen stukken" voor aanstaande ALV. Wederom inloggen op het ledengedeelte om hiervan kennis te nemen.