Allround keurmeesters zijn bevoegd tot het keuren van alle rassen uit alle rasgroepen.

Dhr. J.J. v.d. Berg
Dhr. A.R.R. Doedijns
Mw. F. Lochs-Romans
Dhr. J. Schepers
Dhr. M.E.J. v.d. Weijer