De uitslag van de Keurmeestersexamens van 21 oktober vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2023"