De uitslag van de keurmeestersexamens van 16 & 17 juni 2018 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2018".

Koninklijke onderscheiding voor Elly Weijenborg

Mw. Alie Bennink-Smies benoemd tot Erekeurmeester

De uitslag van de keurmeestersexamens van 26 mei 2018 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2018".

Drie van onze leden zijn onderscheiden door de Raad van Beheer.