Onder "Keurmeesters / Examens / Benoemingen" vindt u de laatste keurmeestersbenoemingen.

Onder "Regelgeving / Keurmeesters" is toegevoegd punt 14: Overeenkomst FCI en Engelse Kennel Club

Onder "Regelgeving" is gewijzigd:

De Nieuwsbrief van december 2017 is terug te vinden onder "Nieuwsbrieven" op het ledengedeelte.

De uitslag van de keurmeestersexamens van 17 december 2017 vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".

De uitslag van de keurmeestersexamens van 8, 9 en 10 december 2017 vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".