Het bijbehorende document vindt u, na inloggen, terug op het ledengedeelte.

Een kort verslag betreffende het overleg Raad van beheer/VKK op 11 mei 2017 inzake de evaluatie Uitvoeringsregels keurmeesterbeleid kunt u, na inloggen, terug vinden op het
ledengedeelte van de website

Onder "Regelgeving / Rasexamens" vindt u onder punt 2 de "Compacte uitleg voor Rasverenigingen inzake rasexamens".

Onder " Keurmeesters / Examens / Examenplanning 2018/2019 " vindt u de examendata voor 2018 en 2019. Let wel: deze zijn onder voorbehoud!

Onder "Regelgeving Rasexamens" is toegevoegd de regeling m.b.t. de zgn. VHB-rassen.