Onder "Keurmeesters / Examens / Benoemingen" vindt u de laatste keurmeestersbenoemingen.

Het bijbehorende document vindt u, na inloggen, terug op het ledengedeelte.

Een kort verslag betreffende het overleg Raad van beheer/VKK op 11 mei 2017 inzake de evaluatie Uitvoeringsregels keurmeesterbeleid kunt u, na inloggen, terug vinden op het
ledengedeelte van de website

Tijdens de VKK bestuursvergadering op 9 mei heeft Theo van der Horst om hem moverende redenen besloten zijn functies neer te leggen.

De uitslag van de keurmeestersexamens van 6 en 7 mei vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".

De uitslag van de keurmeestersexamens van 23 april vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".