Op het besloten (leden)gedeelte vindt u onder "Bestuursmededelingen" een kort verslag van het overleg van de VKK met de RvB.

De uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid, zoals te vinden onder "Regelgeving Keurmeesters" punt 1 zijn aangepast.

Nieuwsflits februari 2019

In het besloten gedeelte onder "Van het Bestuur" vindt u de activiteiten data voor 2019.

De keurmeestersbenoemingen van december 2018 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Benoemingen"

Een interview met Evert Wieldraaijer vindt u op het Ledengedeelte onder "Ledennieuws".

Ons erelid Evert Wieldraaijer is overleden.