nieuwsflits

De uitnodiging voor de ALV van de VKK vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Van het bestuur".

De uitslag van de keurmeestersexamens van 16 maart 2019 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2019".

De Kyno Kalender, te vinden via "Kalender / Kynologische Kalender" is weer bijgewerkt.

De lijst "Nascholing exterieurkeurmeesters" te vinden onder "Regelgeving keurmeesters" punt 12b is vernieuwd. 

Op het besloten (leden)gedeelte vindt u onder "Bestuursmededelingen" een kort verslag van het overleg van de VKK met de RvB.