Voor meer informatie, klik hier

Vandaag zijn door de Raad van Beheer de erespelden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De uitslag van de keurmeestersexamens van 6 april 2019 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2019".

De keurmeestersbenoemingen van februari/maart 2019 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Benoemingen"

nieuwsflits

De uitnodiging voor de ALV van de VKK vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Van het bestuur".