De Nieuwsbrief van maart 2017 is terug te vinden onder "Nieuwsbrieven" op het ledengedeelte.

De uitslag van de keurmeestersexamens van 18 en 19 maart vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".

Onder " Keurmeesters / Examens / Examenplanning 2018/2019 " vindt u de examendata voor 2018 en 2019. Let wel: deze zijn onder voorbehoud!

Onder "Regelgeving Rasexamens" is toegevoegd de regeling m.b.t. de zgn. VHB-rassen.

De uitslag van de Keurmeestersexamens van 26 november 2016 vindt u terug onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2016"

De uitslag van de keurmeestersexamens van 12 februari vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".