De uitslag van de keurmeestersexamens van 15 & 16 april vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".

Onder "Regelgeving / Rasexamens" vindt u onder punt 2 de "Compacte uitleg voor Rasverenigingen inzake rasexamens".

De uitslag van de keurmeestersexamens van 8 april vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".

De Nieuwsbrief van maart 2017 is terug te vinden onder "Nieuwsbrieven" op het ledengedeelte.

De uitslag van de keurmeestersexamens van 18 en 19 maart vindt u onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2017".

Onder " Keurmeesters / Examens / Examenplanning 2018/2019 " vindt u de examendata voor 2018 en 2019. Let wel: deze zijn onder voorbehoud!