De uitslag van de Keurmeestersexamens van 1 augustus 2020 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2020"

Op de ledenpagina is onder "Van het bestuur" een nieuw item opgenomen.

Op de ledenpagina onder de kop "Van het Bestuur" is een nieuwe rubriek "Nieuwsflitsen" opgenomen.

De uitslag van de Keurmeestersexamens van 18 juli 2020 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2020"

De Algemene Vergadering van de VKK staat gepland op 30 maart 2020.

De uitnodiging voor de ALV van de VKK vindt u op het 'Ledengedeelte' onder 'Van het bestuur'.