De keurmeestersbenoemingen van december 2019 deel 2 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Benoemingen"

De keurmeestersbenoemingen van december 2019 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Benoemingen"

Beste collega’s,

Wij ontvingen het droevige bericht dat oud collega keurmeester Hans Reijnders is overleden.

De uitslag van de keurmeestersexamens van 16 november 2019 vindt u op het "Ledengedeelte" onder "Examens / Examenresultaten 2019".

De keurmeestersbenoemingen van oktober 2019 vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Benoemingen"

Een kort verslag, inclusief foto's, n.a.v. deze thema avond vindt u op het Ledengedeelte onder "Ledennieuws"