Drie van onze leden zijn onderscheiden door de Raad van Beheer.

Het bijbehorende document vindt u, na inloggen, terug op het ledengedeelte.

Onder "Regelgeving / Rasexamens" vindt u onder punt 2 de "Compacte uitleg voor Rasverenigingen inzake rasexamens".

Onder " Keurmeesters / Examens / Examenplanning 2018/2019 " vindt u de examendata voor 2018 en 2019. Let wel: deze zijn onder voorbehoud!

Onder "Regelgeving Rasexamens" is toegevoegd de regeling m.b.t. de zgn. VHB-rassen.